Moto

"MENGUKUHKAN UKHUWWAH, MENYATUKAN UMMAH, MEMPERKASAKAN DAULAH"

Merupakan sebagai satu usaha merapatkan ikatan persaudaraan yang menjadi agenda berterusankearah melahirkan ummah yang bersatu padu. Merencana program, merangka strategi, melaksanakan aktiviti dan seterusnya memacu agenda bertepatan dengan kerajaan bagi cabaran.

 

Slogan

Mewujudkan suasana masyarakat yang bersatu padu, harmoni dan berkasih sayang untukmendukung syariah islam, serta mampu memahami dan menghayati dasar kerajaan disampingmemastikan kerajaan terus memartabatkan agama islam, bangsa melayu, Negeri Perak Darul Ridzuan dan Negara Malaysia.